gahgah(i)

gahgah(i)
f. bax: gəhgəh(i)

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • gaga — /ˈgaga / (say gahgah) Colloquial –adjective 1. mad; fatuously eccentric. 2. senile. 3. besotted: he is gaga about his new car. –phrase 4. go gaga over, to be wildly excited or enthused about. {French: senile, a senile person (probably imitative) …  

  • gagaku — /gagaˈku/ (say gahgah kooh) noun the traditional orchestral court music and dance of Japan. {Japanese, from ga graceful, noble + gaku music} …  

  • Lady Gaga — /leɪdi ˈgaga/ (say laydee gahgah) noun (Stefani Joanne Angelina Germanotta), born 1986, US pop singer and songwriter; noted for glam rock style of costumes and staging …  

  • gah-gah — bax gahbagah. Bilmişəm bulmaq vüsalın, leyk bir ümmid ilə; Gahgah öz xatiri naşadımı şad eylərəm. F.. <Dərviş:> Malların gövşəyi, atların nəriltisi, gah gah da itlərin mırıltısı qulağıma gəlirdi. A. D.. Səni bu cür böyüdənin dolanam başına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərdəm — z. <fars.> 1. Hər nəfəsdə, hər an, hər dəqiqə, həmişə, daim. Söhbətində olan istər sazını; Mən çəkərəm hərdəm sənin nazını. S. A.. Gözümdən seyl tək hərdəm; Axan al qanə bir baxmaz. Q. Z.. 2. Bəzən, hərdən, arabir, hərdənbir, gahgah. Hərdəm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qıjhaqıj — z. Çox sürətlə, çox iti, qıjıltı ilə. Araz qıjhaqıj axır, dumanlı gecədir, gahgah ildırım çaxır. M. F. A.. Adətimiz daş idi dəva günü; Tullar idik əldə sapan, qıjhaqıj. M. Ə. S.. Sellər qıjhaqıjla tüğyan edirdi. İ. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”